Dokumenty organizacyjne

Opis stanowisk pracowników biura LGD

Umowa Ramowa

Regulamin Rady LGD Kraśnik

 
 
LSR LGD ZIEMI KRAŚNICKIEJ pobierz z dnia  25.01.2022 zatwierdzony aneksem z UM 
 
PLAN KOMUNIKACJI: