Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiejzatwierdzona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej w dniu 16.11.2022r.

Materiały archiwalne : 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej w dniu 24.05.2022r.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD ZIEMI KRAŚNICKIEJ – zatwierdzona aneksem z UM z dnia 25.01.2022r.

LSR Kraśnik 15.06.2021r. wersja jednolita

LSR Kraśnik 28.08.2020r. wersja ze zmianami 15.06.2021r.

LSR Kraśnik 28.08.2020r. wersja ze zmianami z dnia15.06.2021r – po poprawkach – w warunkowej akceptacji UMWL

LSR Kraśnik 28.08.2020r. wersja ze zmianami 15.06.2021r. w akceptacji UMWL

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)-28.08.2020r.- tekst jednolity

Lokalna Strategia Rozwoju(LSR) obowiązująca od 30.04.2020r. tekst jednolity

Lokalna Strategia Rozwoju(LSR) -obowiązująca od 11.06.2019r. tekst jednolity

Lokalna Strategia Rozwoju obowiązująca od 04.03.2019r tekst jednolity

Lokalna Strategia Rozwoju ( LSR )- obowiązująca od  05 listopada 2018r.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)- obowiązująca od 28 maja 2018r.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) 2018 – obowiązująca od 23 lutego 2018r.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) – obowiązująca do 27 grudnia 2016r.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) – obowiązująca do 28 marca 2017r.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) – obowiązująca obowiązująca do 23 lutego 2018r.