ANKIETA MONITORUJĄCA

Zapraszamy Beneficjentów naszego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej” do wypełniania ankiet monitorujących, których celem jest ocena wdrażania oraz monitorowanie
i ewaluacja działań wpisanych w Lokalną Strategię Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej.

ankieta-monitorujaca LGD Kraśnik