Wyjaśnienia i interpretacje

Zestawienie aktualnych interpretacji

Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowanych – środków transportu.

Wyjaśnienia z ARiMR dotyczące środków transportu.

Ważne! Wyjaśnienia ARiMR dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Wyjaśnienia w ramach poddziałania 19.2

Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby pracujące na etat – kwestie ZUS.

Wyjaśnienia dotyczące utworzenia miejsca pracy oraz założenia działalności gospodarczej.

Wyjaśnienia dla JST dotyczące Pzp i kosztów niekwalifikowanych

Pytania i odpowiedzi z ARiMR

Pytania i odpowiedzi z ARiMR cz.2

Wyjaśnienie dotyczące jednoosobowej działalności

Interprtetacja dot. PKD Transportu i Gospodarki magazynowej

Pytania i odpowiedzi z ARiMR cz.3

Ustalenie kwoty pomocy dla JSFP

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Auto do nauki jazdy, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Umowa przedwstępna, kwota pomocy dla JSFP

Wyjaśnienia dotyczące wypełniania biznesplanu

Premia a hala magazynowa – interpretacja

Portal ogłoszeń

Wyjaśnienia dot. podejmowania działalności i grantów

Inkubator przetwórstwa lokalnego

Zastaw rejestrowy

Wyjaśnienia dotyczące pozwoleń i zezwoleń