Projekt “POLSKO – WĘGIERSKA WYMIANA KULTURALNA W DZIEDZINIE KULINARIÓW I FOLKLORU”