Informacja Monitorująca – 19.2.

Szanowni Beneficjenci LGD Ziemi Kraśnickiej!

Wszyscy Państwo, którzy skorzystaliście z dotacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD Ziemi Kraśnickiej (tj. poprzez utworzenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej) oraz w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej –  podlegają obowiązkowi przedłożenia Informacji Monitorującej ze zrealizowanej operacji.

Dokument, który należy przedłożyć w terminie do 3 m-cy od terminu upłynięcia 1 roku od dnia wypłaty płatności końcowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego do Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz szczegółowe informacje wraz z informacją pomocniczą dot. wypełniania – znajdują się do pobrania na stronie internetowej: http://prow.lubelskie.pl/kontakt/wiadomosci/informacja-monitorujaca-192.

 

Przypominamy jednocześnie o obowiązku przedłożenia ankiety monitorującej w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej – https://lgdkrasnik.pl/ankieta-monitorujaca/.