ANKIETY EWALUACYJNE

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej.

Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będę podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa,     a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej
i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD Ziemi Kraśnickiej oraz wdrażania LSR

Ankieta ewaluacyjna on going “WYWIAD BEZPOŚREDNI”skierowana do Wnioskodawców – Beneficjentów LGD Ziemi Kraśnickiej

Ankieta ON-GOING skierowana do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej

Wywiady z ngo – ITI

Wywiady z gminami – IDI