Przetwórstwo i sprzedaż żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw, jako wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych – dobre praktyki

Przetwórstwo i sprzedaż żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw, jako wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych – dobre praktyki Partner KSOW:Lubelska Izba