Władze

Władzami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej są:

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 • Zarząd Stowarzyszenia (po zmianach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „LGD Ziemi Kraśnickiej” z dnia 31.05.2023r.)

Wioletta Wilkos
Grzegorz Stąsiek

 • Komisja Rewizyjna
  • W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 9 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej (po zmianach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „LGD Ziemi Kraśnickiej” z dnia 31.05.2023r.)
   • Marek Kosikowski
   • Dorota Drozda
   • Wiesław Liwiński
   • Andrzej Łysakowski
   • Bernard Król
   • Ewa Lipiec
   • Wiesława Czapla
   • Jan Grzebuła
   • Bożena Oleszko
 • Rada Stowarzyszenia

W Radzie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej” zasiada 15 członków z sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego.

Przedstawiciele sektora (po zmianach/uwagach Zarządu Województwa z dnia 10.08.2023r.):

 1. Społecznego
  • Andrzej Białek – Przewodniczący Rady
  • Artur Bis
  • Halina Sekuła
  • Janina Dadej
  • Jolanta Suchowolak
  • Lila Kaczor
 1. Gospodarczego
  • Małgorzata Solis – Wiceprzewodnicząca Rady
  • Monika Pająk
  • Agata Bożek
  • Mirosław Sołtys
  • Halina Kowal
  • Jolanta Kosidło
 1. Publicznego
  • Agnieszka Lidia Płatek – Sekretarz Rady
  • Anna Ewa Sobota
  • Małgorzata Latos

Przedstawiciele sektora (po zmianach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej z dnia 31.05.2023r.):

 1. Społecznego
  • Artur Bis
  • Halina Sekuła
  • Janina Dadej
  • Jolanta Suchowolak
  • Lila Kaczor
  • Monika Pająk
 1. Gospodarczego
  • Małgorzata Solis – Wiceprzewodnicząca Rady
  • Agata Bożek
  • Mirosław Sołtys
  • Halina Kowal
  • Jolanta Kosidło
 1. Publicznego
  • Andrzej Białek – Przewodniczący Rady
  • Agnieszka Lidia Płatek – Sekretarz Rady
  • Anna Ewa Sobota
  • Małgorzata Latos

Przedstawiciele sektora  (stan archiwalny – przed zmianami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej tj. do dnia 31.05.2023r.):

 1. Społecznego
  • Andrzej Białek – Przewodniczący Rady
  • Artur Bis
  • Paweł Bieleń
  • Halina Sekuła
  • Lila Kaczor
  • Janina Dadej
  • Karolina Piątek
 1. Gospodarczego
  • Małgorzata Solis – Wiceprzewodnicząca Rady
  • Krzysztof Rogowski
  • Agata Bożek
  • Mirosław Sołtys
  • Karolina Lenart
 1. Publicznego
  • Agnieszka Lidia Płatek – Sekretarz Rady
  • Anna Ewa Sobota
  • Anna Stylińska Dudek