Władze

Władzami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej są:

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 • Zarząd Stowarzyszenia

Wioletta Wilkos – Prezes Zarządu

 • Rada Stowarzyszenia

W Radzie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej” zasiada 15 członków z sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego. Przedstawiciele sektora:

 1. Społecznego
 • Andrzej Białek – Przewodniczący Rady
 • Artur Bis
 • Paweł Bieleń
 • Halina Sekuła
 • Lila Kaczor
 • Janina Dadej
 • Karolina Piątek

2.  Gospodarczego

 • Małgorzata Solis – Wiceprzewodniczący Rady
 • Krzysztof Rogowski
 • Agata Bożek
 • Mirosław Sołtys
 • Karolina Lenart

3. Publicznego

 • Agnieszka Lidia Płatek – Sekretarz Rady
 • Anna Ewa Sobota
 • Anna Stylińska Dudek
 • Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 9 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej:

 • Marek Kosikowski
 • Dorota Drozda
 • Wiesław Liwiński
 • Andrzej Łysakowski
 • Bernard Król
 • Ewa Lipiec
 • Wiesława Czapla
 • ks. Grzegorz Stąsiek
 • Jan Grzebuła