Projekty grantowe

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_20180912.xlsx 0.13MB

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_20180912.pdf 0.52MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.04MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_ark​_wspolwn.pdf 0.33MB

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
IW​_WoPP​_19​_2​_G​_3z.pdf 0.72MB

Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_PNCO.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika “Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji” IP​_WoPP​_19​_2​_G​_3z​_PNCO.pdf 0.27MB

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_20210127​_(1).pdf 0.88MB

Załącznik nr 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_Zal​_1​_ZRF​_20210127.pdf 0.29MB

Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_Zal​_2​_WykDzialek​_20210127.pdf 0.18MB

Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_Zal​_3​_InfoPDO​_20210127.pdf 0.38MB

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wniosek o płatność
WoP​_19​_2​_G​_5z​_200526.pdf 0.76MB

Wniosek o płatność
WoP​_19​_2​_G​_5z​_200526.xlsx 0.39MB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IWoP​_19​_2​_G​_5z​_200526.pdf 0.84MB

 

 

 

 

 

 

FORMULARZE ARCHIWALNE:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf)- otwórz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (*.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika “Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji” (*.pdf) – otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – otwórz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – otwórz

 

Dokumenty archiwalne

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

 

 • 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

  2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz
  3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
  • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

  4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

  5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)– otwórz