Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej

Serdecznie zapraszamy wszystkich producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, organizacje pozarządowe, przedstawicieli obiektów gastronomicznych oraz firm cateringowych, przedstawicieli zagród tematycznych, gospodarstw agroturystycznych, organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich oraz przedstawicieli organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych do udziału jako wystawca w Festiwalu Kulinariów i Sztuki Ludowej w dniu 21 lipca 2019r.

Do pobrania  formularz zgłoszeniowy

Karta zagłoszeniowa KRÓLOWA POTRAW

Regulamin konkursu na Najciekawsze stoisko

Karta zgłoszeniowa na Potyczki kulinarne dla dorosłych – grupy 4 osobowe

Formularz należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2019r.

Organizator: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w ramach projektu „Promocja obszarów wiejskich poprzez Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej”, którego celem jest wspieranie rozwoju oraz promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich opartej na lokalnych zasobach.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.

Festiwal organizowany przez Sekretariat Regionalny KSOW woj. lubelskiego przy współpracy LGD Ziemi Kraśnickiej, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Zapraszamy do zarejestrowania się jako Partner KSOW i na stronę internetową www.ksow.pl