Kryteria i Procedury

Kryteria i procedury aktualnie obowiązujące:

Procedury wyboru i oceny operacji LSR – obowiązujące od 11.10.2022

Kryteria wyboru operacji dot. przedsiębiorczości  obowiązujące

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców przygotowujących koncepcję – Smart Villages -obowiązujące od 19.12.2022 r.

Procedury granty wersja jednolita obowiązująca

Kryteria-granty -obowiązujące

Kryteria projekty własne – obowiązujące od 23 lutego 2018r.

Kryteria rozwój obszaru LGD – obowiązujące od 28.05.2018 r.

Kryteria i procedury archiwalne :

Procedury wyboru i oceny operacji LSR obowiązujące do 10.10.2022

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR– obowiązujące od 22.12.2021

Lokalne kryteria grantowe – obowiązujące od 30.04.2020

Procedury granty   obowiązujące od 07.02.2019 r.

Procedury granty – wersja jednolita obowiązująca od 11.01.2022 r.

Kryteria-wyboru-operacji-dot.przedsiębiorczości– obowiązujące od 28 maja 2018r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – obowiązujące od 07.02.2019 r.

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców- obowiązujące od 04.03.2019

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych – procedury grantowe obowiązujące od 07.06.2018r

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – procedury ogólne obowiązujące od 07.06.2018r

Kryteria wyboru operacji dot.przedsiębiorczości – obowiązujące od 09 marca 2018 po sprostowaniu

Kryteria wyboru operacji dot.przedsiębiorczości  – obowiązujące od 23 lutego 2018

Kryteria-granty – obowiązujące od 23 lutego 2018

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Przedsiębiorcy – obowiązujące do 28 marca 2017r.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Przedsiębiorcy – obowiązujące od 29 marca 2017r.

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów – Przedsiębiorcy

Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców – Projekty Grantowe

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów –Projekty Grantowe

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – Projekty własne

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji -Rozwój obszaru LGD

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR– obowiązujące do 11 maja 2017r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR– obowiązujące do 29 stycznia 2018r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR– obowiązujące od 30 stycznia 2018r.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych – obowiązujące do 29 stycznia 2018r.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych – obowiązujące od 30 stycznia 2018r.