Rozwój działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z
WoPP​_19​_2​_I​_4z.pdf 1.12MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.68MB

Wniosek o przyznanie pomocy 4z
WoPP​_19​_2​_I​_4z.xlsx 0.33MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.33MB

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 4z
IW​_WoPP​_19​_2​_IW​_4z.pdf 1.20MB

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.docx 0.11MB

Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.49MB

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z
BP​_19​_2​_I​_Inkub​_4z.pdf 0.51MB

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z
BP​_19​_2​_I​_Inkub​_4z.docx 0.10MB

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – tabele finansowe 4z
BP​_19​_2​_IW​_inkub​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
BP​_19​_2​_IW​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z
IP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.67MB

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Oświadczenie 4z
Osw​_MSP.pdf 0.62MB

Oświadczenie 4z
Osw​_MSP.xls 0.12MB

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z instrukcja​_MSP.pdf 1.66MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Umowa o przyznaniu pomocy
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_2021.05.21.pdf 0.97MB

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_1.pdf 0.20MB

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_2.pdf 0.18MB

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_3.pdf 0.46MB

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_3a.pdf 0.58MB

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_5​_IMBP​_IPRO.pdf 0.34MB

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_6​_OswZgody.pdf 0.54MB

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_7​_OswMalz.pdf 0.54MB

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_8​_OswWspolwl.pdf 0.54MB

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_9​_DeklMalzOswZgody.pdf 0.54MB

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_10​_RODO​_20210521.pdf 0.46MB

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_20190531.pdf 0.54MB

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_Zal​_2​_20190531.pdf 0.18MB

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_Zal​_4​_20190531.pdf 0.42MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność 4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 0.48MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.37MB

Wniosek o płatność 4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190723.xlsx 0.13MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP​_19​_2​_I​_3z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.15MB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW​_WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 1.42MB

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
WoP​_19​_2​_I​_P​_Zal​_3​_SRBP​_20190605.xlsx 0.03MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

 

MATERIAŁY ARCHIWALNE

  • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz

   1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

   • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
   • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz
   • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
   • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – otwórz
   • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz

   2) Biznesplan (wersja 3z)

   • Biznesplan (*.pdf) – otwórz
   • Biznesplan (*.docx) – otwórz
   • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – otwórz
   • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (*.pdf) – otwórz
   • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (*.docx) – otwórz
   • Biznesplan (inkubator) – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – otwórz
   • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (*.pdf) – otwórz

   3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

   • Oświadczenie (*.pdf) – otwórz
   • Oświadczenie (*.xlsx) – otwórz
   • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf) – otwórz

   4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

  5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

  • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – otwórz

  6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz

  7) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (*.pdf) – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – otwórz
  • Wniosek o płatność (*.xlsx) – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (*.pdf) – otwórz

 

FORMULARZE ARCHIWALNE:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r. – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

10) Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)