ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. “PRZETWÓRSTWO I SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI W RAMACH KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW, JAKO WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH – DOBRE PRAKTYKI”

PONIŻEJ DO POBRANIA 👇

Program wyjazdu studyjnego

Karta zgłoszenia LIR