Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki GREENWAYS”

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki GREENWAYS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej z siedzibą w Kraśniku, ul. Lubelska 115 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki GREENWAYS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Do pobrania: