WYNIKI Z OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW NA OPERACJĘ WŁASNĄ NR 2/2022/OW

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę LGD Ziemi Kraśnickiej w ramach ogłoszenia nr 2/2022/OW

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ( w tym z Programem)w ramach ogłoszenia nr 2/OW/2022

Protokół z posiedzenia Rady nr 1_III_2022