WYNIKI Z NABORU WNIOSKÓW NR 7/2022

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę LGD Ziemi Kraśnickiej w ramach naboru nr 7/2022

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR (w tym z Programem) w ramach naboru 7/2022

Protokół z posiedzenia Rady nr 1_III_2022