WYNIKI Z NABORU WNIOSKÓW NR 8/2022

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę LGD Ziemi Kraśnickiej w ramach naboru nr 8/2022

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ( w tym z Programem) w ramach naboru 8/2022

Protokół z posiedzenia Rady nr 1_III_2022