OSP BĘCZYN i GMINA URZĘDÓW

OSP BĘCZYN i GMINA URZĘDÓW

O znaczące wsparcie za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej ze środków PROW 2014 – 2020 w celu    wzmocnienia oferty turystyczno – rekreacyjno – kulturowej swojej miejscowości postarało się także Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczynie – GMINA URZĘDÓW.

Dzięki refundacji w wysokości 250 000,00 PLN , czyli 100% wartości całego projektu została rozbudowana ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura Gminy Urzędów – powstały dwa nowe obiekty! 

– wielofunkcyjne boisko w miejscowości Bęczyn – prace polegały na: utwardzeniu terenu, ogrodzeniu go oraz wyposażeniu w sprzęt sportowy trwale związany z boiskiem

oraz

– siłownia zewnętrzna przy obiektach sportowych w miejscowości Mikuszewskie.

Poprzez tę inicjatywę stworzono miejsce, w którym realizowane mogą być różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczno – kulturalne przez lokalnych liderów, organizacje pozarządowe czy też przez mieszkańców.

Pochwalimy się, że jako LGD Ziemi Kraśnickiej mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w otwarciu tego obiektu, co bardzo miło wspominamy 

Serdecznie GRATULUJEMY zrealizowania założonego projektu!!!

Życzymy, aby zrealizowane przedsięwzięcie, dzięki któremu powstała funkcjonalna przestrzeń, sprzyjało w realizacji podejmowanych działań aktywizujących lokalną społeczność.

Poniżej fotorelacja: