Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjno – szkoleniowym

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjno – szkoleniowym w zakresie dobrych praktyk związanych z ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną, przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym i antyspołecznym.

W ramach wyjazdu Organizator zapewnia :

  • Bezpłatny udział w spotkaniach objętych programem wyjazdu
  • 2 noclegi
  • Wyżywienie
  • Transport

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania maseczki lub przyłbicy, która będzie zasłaniała usta          i nos podczas realizacji programu wyjazdu studyjno – szkoleniowego.

Tutaj do pobrania karta zgłoszeniowa

Uzupełnioną kartę zgłoszeniową należy wysłać na adres biuro@lgdkrasnik.pl lub złożyć osobiście w siedzibie LGD Ziemi Kraśnickiej do dnia 26.10.2020 r. godz. 15:00