Zaproszenie dla KGW

Szanowne Koła Gospodyń Wiejskich!

W imieniu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pragniemy Was serdecznie zaprosić do współtworzenia inicjatywy promującej przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi pn. „Tradycyjna Gęsina Wiejska”. Inicjatywę tę koordynuje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, któremu zależy nam na tym, aby w polskim krajobrazie wiejskim na nowo powszechnie pojawiły polskie białe gęsi, a gospodarstwa rolne mogły z tego tytułu czerpać dodatkowe dochody.
Więcej informacji na stronie:
http://ksow.pl/news/entry/15505-inicjatywa-tradycyjna-gesina-wiejska-zap.html?fbclid=IwAR1GVhGVdoX9gcbFWtcvd03Af-KK2_-oUeiwPq7l7P7zFhAVTUtipWlGlYI