OSP Zakrzówek Wieś i pozyskany grant :)

Gratulacje dla Ochotniczej Straż Pożarnej w Zakrzówku Wsi, która w ramach projektu grantowego pt: „Zakup do świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zakrzówku Wsi wyposażenia (stoły, krzesła) oraz sprzętu nagłaśniającego w celu aktywizowania społeczności lokalnej i szerzenia lokalnej kultury oraz dziedzictwa lokalnego” pozyskała dofinansowanie od LGD Kraśnik w kwocie 7 156,00 zł.

Zakupiła stoły, krzesła oraz sprzęt nagłaśniający.

Z wykorzystaniem zakupionego sprzętu zorganizowano 13 spotkań.

Bardzo ważnym jest kultywowanie tradycji, dziedzictwa lokalnego, promocja potraw i produktów lokalnych. Spotkania te przyczyniły się do aktywizowania społeczności lokalnej i szerzenia lokalnej kultury, a przede wszystkim dziedzictwa lokalnego.