Spotkanie informacyjne relacja

W dniu 7 marca 2018r. odbyło się spotkanie informacyjne poprowadzone przez Panią Prezes Wiolettę Wilkos na temat PROJEKTÓW GRANTOWYCH w zakresie działań o charakterze aktywizacyjnym oraz edukacyjnym wykorzystujące potencjał lokalny.