Ważna informacja dla Beneficjentów LGD

Informacja dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia uwzględnione w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej w zakładce Księga Wizualizacji PROW (tutaj) znajduje się link do Księgi Wizualizacji znaku PROW 2014-2020 i zasad tworzenia dokumentów.

Poniżej wymienionego linku znajduje się link, za pomocą którego można pobrać logo LGD Ziemi Kraśnickiej do wykorzystania przez Beneficjentów, którym zostały nadane punkty w ramach przeprowadzonych naborów, dotyczących kryterium “Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finasowania”.

Nadmieniamy również, iż w przypadku wykorzystania loga w materiałach promocyjnych lub dokumentach należy m.in.:

  • zastosować proporcjonalne skalowanie logo
  • zamieszczane znaki muszą być równej wysokości oraz muszą być zachowane równe odstępy

kolejność znaków musi być zgodna z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich