Informacja o poprawie oczywistych omyłek w dokumentacji z przeprowadzonych naborów nr 1/2017, 3/2017 oraz 4/2017

Informacja o poprawie oczywistych omyłek w dokumentacji z przeprowadzonych naborów nr 1/2017, 3/2017 oraz 4/2017.

W związku z weryfikacją dokumentacji przez Zarządu Województwa dotyczącej naborów nr 1/2017, 3/2017 oraz 4/2017 Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej podczas Posiedzenia Rady dnia 13 09.2017r. podjęła stosowne uchwały oraz poprawiła błędne zapisy we wskazanych przez Zarząd Województwa dokumentach zawierających oczywiste omyłki.

Poniżej przedstawiono nieprawidłowości oraz dokumenty z poprawnie zapisaną treścią:

– Na liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz liście operacji wybranych do dofinansowania dotyczącej naboru nr 4/2017 podano błędny tytuł projektu nr 20/19.2/4/2017/2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ( w tym z Programem) Nabór nr 4/2017

Lista operacji wybranych do dofinansowania

– W protokole z posiedzenia Rady LGD nr 1/VII/2017 – dotyczącego naboru nr 4/2017 zawarto błędną informację odnośnie uszeregowania na liście operacji wybranych do dofinansowania projektu nr 18/19.2/4/2017/2017

Protokół nr 1/VII/2017

– Na liście operacji wybranych do dofinansowania dotyczącej naboru nr 3/2017 podano błędną intensywność pomocy dla projektu nr 1/19.2/3/2017/2017. Faktyczna intensywność pomocy dla wskazanego projektu wynosi 47,34%

Lista operacji wybranych do dofinansowania Nabór nr 3/2017

– Na liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR podano nieprawidłowy numer identyfikacyjny producenta dla projektu nr 4/19.2/1/2017/2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ( w tym z Programem)

– w protokole z Posiedzenia Rady nr 1/VI/2017 dotyczącą naborów nr 1/2017 oraz 3/2017 podano niewłaściwą liczbę osób uczestniczących w głosowaniu i głosujących, niezgodną z treścią uchwały nr 28/VI/2017 dotycząca naboru nr 3/2017  oraz podano niewłaściwą liczbę osób uczestniczących w głosowaniu i głosujących, niezgodną z treścią uchwały nr 9/VI/2017 dotycząca naboru nr 1/2017  –

Protokół z Posiedzenia Rady nr 1/VI/2017