Wyniki oceny zgodności pod względem LSR, PROW oraz LKW wniosków złożonych w ramach naboru nr 6/2017

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 6_2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – nabór nr 6_2017

Protokół z Posiedzenia Rady 1_VIII_2017 z dnia 13.09.2017r