Dotacje dla MŚP z branży: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura

Nabór wniosków dla MŚP z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce

  • Termin naboru: Od 6 maja do 5 czerwca 2024 r.
  • Kogo dotyczy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury, które odnotowały spadek obrotów w roku 2020 lub 2021, na poziomie co najmniej 30%.
  • Cel: dofinansowanie działań, które przyczynią się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe poprzez rozszerzenie lub dywersyfikację prowadzonej działalności.
  • Wysokość wsparcia: maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP to 540 tys. zł., a maksymalny poziom dofinansowania to 90% wydatków kwalifikowalnych.
  • Źródło finansowania: KPO A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

 

Kontakt dla MŚP z woj. lubelskiego:

Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Zana 41 (II piętro) Lublin

telefon 81/ 528-53-71

e-mail: horeca@lfr.lublin.pl

Więcej                                                               

https://www.lfr.lublin.pl/dotacje/