Spotkanie konsultacyjne Programu Rozwoju Roztocza

5 marca w Kraśniku odbyło się spotkanie konsultacyjne Programu Rozwoju Roztocza które przewiduje m.in. wsparcie przedsiębiorczości opartej na lokalnych zasobach, szereg inwestycji w tym związanych z komunikacją i rozwój turystyki w tym rowerowej. W spotkaniu uczestniczyła Prezes LGD Wioletta Wilkos.