15 lat współpracy z Gminą Urzędów

W dniu dzisiejszym Prezes Wioletta Wilkos uczestniczyła w obradach Sesji Rady Miejskiej w Urzędowie gdzie przedstawiła efekty 1️⃣5️⃣ letniej współpracy z Lokalną Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej z której skorzystali mieszkańcy, przedsiębiorcy, parafie, ośrodek kultury, organizacje pozarządowe w tym Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne oraz Samorząd Gminny Urzędów 👍

✅✅✅To już blisko 3️⃣0️⃣ milionów złotych ze środków #Leader przeznaczonych na infrastrukturę, projekty społeczne , przedsiębiorczość , remont i wyposażenie świetlic/remiz, działań statutowych NGO w tym stroje i wyposażenie, wydawnictwa i szereg innych w tym koncepcja Smart Village która powstała końcem 2023 roku a umożliwi uzyskanie dodatkowych środków dla samorządu na inwestycje związane z inteligentnymi wioskami✅

Dziękujemy za zaproszenie, rozmowy o lokalnych przedsięwzięciach i potrzebach Radnym na czele z Panem Przewodniczącym, Burmistrzowi Pawłowi Dąbrowskiemu i przedstawicielom magistratu, Sołtysom i lokalnym liderom obecnym na posiedzeniu za wiele lat owocnej wspołpracy, której efekty będą również widoczne w 2024 roku