Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Połączenie sił to początek
Pozostanie razem to postęp
Wspólna praca to sukces
Henry Ford

🫶🫶🫶🫶🫶 Dla wszystkich zrzeszonych w organizacjach pozarządowych życzę pomyślności, łatwych początków i sukcesów we wszelkich inicjatywach społecznych 🫶🫶🫶🫶