Uroczystości 65-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Moniakach

6️⃣5️⃣ Lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Moniakach 🎉🫶❤️💐 🎉

Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej reprezentowała na tym wyjątkowym wydarzeniu Prezes Wioletta Wilkos

Życzymy wszystkim członkiniom Koła na czele z Wiesławą Czapla dużo radości , zdrowia, nieustającej pasji i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz dziękujemy za wieloletnią bardzo owocną współpracę z naszym stowarzyszeniem❤️

 

ą