Spotkanie opłatkowe i Koncert Noworoczny w Zakrzówku

Prezes Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos uczestniczyła w uroczystym Spotkaniu opłatkowym połączonym z Koncertem Noworocznym otwierającym obchody 6️⃣0️⃣0️⃣ lecia Zakrzówka 🤗

Życzymy z okazji tak pięknego Jubileuszu władzom i mieszkańcom Gminy dynamicznego rozwoju i wielu sukcesów w działalności samorządowej, gospodarczej i społecznej.

Dziękujemy za zaproszenie Wójtowi Józefowi Potockiemu , Przewodniczącej Rady Gminy Agnieszce Makuch i Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Beacie Łukasik 💐🎁💐🎁