Powstały pierwsze koncepcje Smart Village na obszarze województwa lubelskiego z obszaru Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

💚💚💚 Inteligentne wioski SMART VILLAGE na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej to pierwsze rekomendacje, które powstały w ramach grantów LGD a pokazują w jaki skuteczny sposób odpowiedzieć na potrzeby społeczności wiejskiej🏡🚗👥👍☎️📱🖥️🔌🔦💡🚿⛑️🔧📈🗑️

♦️♦️♦️ Znaczenie “inteligentne” w tym kontekście jest dużo szersze niż technologie cyfrowe i obejmuje szereg zagadnień społecznych, ekonomicznych i innowacji środowiskowych ♦️♦️

💚💚 To propozycje i strategie lokalne a społeczność na swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje o swoim rozwoju mając równocześnie wpływ na wzrost poziomu życia na wsi 💚💚

❤️❤️Cieszymy się że przy naszym udziale powstały pierwsze koncepcje Smart Village w województwie lubelskim i gratulujemy wszystkim organizacjom oraz liderom lokalnym którzy je wraz z mieszkańcami opracowali dbając o rozwój swoich społeczności❤️

Powstały koncepcje Smart Village dla :
➡️➡️➡️➡️ miejscowości Zakrzówek i Sulów
➡️➡️➡️➡️ miejscowości Wilkołaz I, Wilkołaz II, Ostrów, Ostrów Kolonia, Ewuniu, Obroki, Pulankowice
➡️➡️➡️➡️ miejscowosci Grabówka i Grabówka Ukazowa
➡️➡️➡️➡️ miejscowości Moniaki i miasta Urzędów
➡️➡️➡️➡️ miejscowości Gościeradów Ukazowy i Gościeradów Folwark
➡️➡️➡️➡️ miejscowości Trzydnik Duży, Łychów Szlachecki i Łychów Gościeradowski