Wsparcie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej dla mieszkańców Gminy Gościeradów

W dniu 29 grudnia 2023 Prezes Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos uczestniczyła w obradach sesji Rady Gminy w Gościeradowie gdzie przedstawiła efekty 1️⃣5️⃣ letniej współpracy z Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej z której skorzystali mieszkańcy, przedsiębiorcy, parafie, organizacje pozarządowe w tym KGW i OSP oraz samorząd Gminny Gościeradów

To już miliony złotych ze środków #Leader przeznaczonych na infrastrukturę, projekty społeczne, przedsiębiorczość , remont i wyposażenie świetlic/OSP, działań statutowych NGO w tym stroje i wyposażenie, wydawnictwa i szereg innych tym koncepcja Smart Village która powstała końcem 2023 roku

Dziękujemy za życzliwą wieloletnią współpracę a kolejne inicjatywy, dotacje i projekty już w 2024 roku