LGD Ziemi Kraśnickiej wraz z partnerami realizuje projekt pn. „Współpraca na 5 – przedsiębiorczość, kultura, turystyka, integracja, człowiek”

W ramach realizacji operacji pn.  „Współpraca na 5  – przedsiębiorczość, kultura, turystyka, integracja, człowiek” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach projektu przewidujemy……