25 – lecie istnienia Męskiego Zespołu Śpiewaczego MAJDANIACY

30 września 2023 w imieniu Zarządu Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w wyjątkowych wydarzeniu 2️⃣5️⃣ lecia istnienia Męskiego Zespołu Śpiewaczego MAJDANIACY uczestniczył Pan Andrzej Białek- Przewodniczący Rady LGD 💐💐💐💐
Z okazji Jubileuszu skladamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za zangażowanie w kultywowanie tradycji ludowych. Życzymy aby kolejne lata działalności zespołu przynosiły satysfakcję oraz uznanie lokalnej społeczności.
Niech kolejne lata przyniosą jeszcze więcej inspirujących występów oraz wspaniałych wyróżnień i nagród 💐💐💐💐
Wioletta Wilkos Prezes Zarządu LGD ZK
Zdjęcia, Gmina Szastarka, własne