Zaproszenie do udziału w operacji pn. „Marketing wina z własnej winnicy”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Fundację „Winiarnie Zamojskie”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Marketing wina z własnej winnicy”  realizowanej przez  Fundację „ Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2023 roku i kończy się w dniu 31 października 2023 roku 

Wartość operacji : 38 326,80 złotych

Celem operacji   jest podniesienie poziomu wiedzy  i wymiana doświadczeń w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich

Formy realizacji operacji: Szkolenie „ Marketing wina z własnej winnicy”  24  godzin w zakresie;

1.Marketing winiarski – zakres aktywności winiarza

2.Plan marketingowy winnicy

3.Budowa i zarządzanie marką własną

4.Etykieta i butelka jako narzędzie sprzedaży. Kreacja i przekaz

5.Błędy i kreatywne rozwiązania w komunikacji wizualnej winnicy

6.Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie degustacji komentowanej

  1. Warsztaty łączenia wina z jedzeniem (food&wine pairing)
  2. Strategia komunikacji on-line
  3. Profesjonalna strona www
  4. Charakterystyka serwisów social media (Facebook, Instagram, YouTube, inne)
  5. Formy komunikacji w social mediach
  6. Facebook i Instragram krok po kroku
  7. Smartfon jako narzędzie do samodzielnej pracy marketingowej (filmiki, rolki etc)
  1. Reklama w social mediach (Facebook, Instragram)
  2. Wizyta w winnicy wraz z degustacją i dojazdem

Udział w operacji:

– wpłynie na podniesienie wiedzy u 20 uczestników szkolenia z zakresu marketingu wina i  skutecznych narzędzi prowadzenia działań promocyjnych, która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru województwa lubelskiego reprezentujące następujące grupy osób;

-producentów wina

-osoby związane z branżą winiarską

-osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży winiarskiej

-rolników

-producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,

-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do 12 października 2023 r. do godz. 16:00 na adres wwilkos@interia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Fundacji Winiarnie Zamojskie www.winiarniazamojska.pl oraz partnerów operacji.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt : Wioletta Wilkos, tel. 608-635-477

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl