LSR na lata 2023 – 2027 zatwierdzona Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo  !

Zakończyliśmy prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.

W dniu 31.05.2023r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej, podczas którego jednogłośnie zatwierdzono dokument na nowy okres programowania.

Miejmy nadzieje na pomyślne wyniki konkursu, ponieważ dzięki pozyskanym funduszom będziemy mogli wiele zdziałać dla lokalnej społeczności.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jej budowy i aktywnie uczestniczyli w pracy nad nowym LSR.