“Natura od kuchni” – Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

🌳🌳🌳Startuje druga edycja programu „Natura od kuchni”. Konkurs skierowany jest dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Lasy Państwowe będę współpracowały z kołami gospodyń wiejskich, by wspólnie popularyzować wiedzę o żywności pochodzenia leśnego. Organizacje, które przedstawią najlepsze projekty na działania promujące wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł! Szczegóły znajdują się w linku poniżej 👇👇
https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/aktualnosci/startuje-druga-edycja-programu-natura-od-kuchni?fbclid=IwAR3E4aaScgjmI0FJzxM1Qgggyb7sdwPDcU_8ZB1rF9h5mXVjtmV6rkTBTF4