Doradztwo

Szanowni Państwo! Przypominamy o trwającym doradztwie indywidualnym
w ramach ogłoszonych naborów – zarówno dla rozpoczynających działalność gospodarczą, jak
i naborów dotyczących projektów grantowych. Skorzystanie z doradztwa indywidualnego jest dodatkowo punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji!