Wyniki oceny i wyboru operacji własnej 2/2020/OW

Wyniki dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji własnej złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie nr 2/2020/OW przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej”

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia rady LGD