Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną do projektu …

Celem głównym projektu pn. “Transfer wiedzy i innowacji w
rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie
gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli.” w ramach Planu Operacyjnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. było zapoznanie się z systemem transferu wiedzy
i informacji/innowacji w rolnictwie chorwackim oraz tworzeniem wartości dodanej na
poziomie gospodarstwa na przykładzie gospodarstw z uprawą winorośli.

Efektem realizacji projektu jest wydana broszura informacyjna, z którą chcemy Państwa zapoznać

Broszura do pobrania TUTAJ