Inkubatory przetwórstwa lokalnego

W dniu 4 października 2020r. odbyła się konferencja pn. Inkubatory Przetwórstwa Lokalnego szansą na współpracę w sektorze rolnym, zorganizowana przez LGD Kraina Wokół Lublina. Podczas konferencji odbył się szereg wykładów wiązanych z rolą inkubatorów, dobrych praktyk czy promocją sprzedaży bezpośredniej.

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny który prowadziła nasza Pani Prezes Wioletta Wilkos,
a dotyczył on współpracy i partnerstwa różnych podmiotów działających na obszarach wiejskich – możliwości a bariery.

Na koniec odbyły się prezentacje i pokazy pomieszczeń Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich
w Pszczelej Woli oraz pokazy wytwarzania tradycyjnych produktów na bazie miodu.