lokalny uniwersytet ludowy ziemi kraśnickiej

Lokalny Uniwersytet Ludowy Ziemi Kraśnickiej jest innowacyjną w skali kraju metodą tworzenia wspólnoty wiejskiej. Łączy on elementy tradycji i nowoczesności.

Publikacja poświęcona przedsięwzięciu o nazwie Lokalny Uniwersytet Ludowy Ziemi Kraśnickiej wydana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej.