BOGACTWO TURYSTYCZNE KRAINY TRZECH ZIEM

Publikacja opracowana i wydana została w związku z realizacją projektu współpracy pt. “Bogactwo Turystyczne Krainy Trzech Ziem” w ramach działania “Wdrażanie projektów współpracy” Celem projektu był rozwój turystyki na obszarach partnerskich  LGD poprzez promocję walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych występujących w tych obszarach.