Zakończenie naboru nr 5/2019

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o zakończeniu naboru nr 5/2019

W  ramach ogłoszonego naboru  5/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , nie wpłynął do biura LGD Kraśnik żaden wniosek.