Konferencja UMCS

W dniu wczorajszym Prezes naszego stowarzyszenia Pani Wioletta Wilkos miała przyjemność prowadzić wykład na temat ” Rozwój lokalny wspierany przez inicjatywę Leader” podczas konferencji ” Rozwój lokalny obszarów wiejskich. Prawne aspekty lokalne aktywności społeczne” zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.