Informacja dotycząca operacji własnych

Informacja dotycząca operacji własnych

 

Informujemy, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji NR 2/2018/OW  o zamiarze realizacji operacji własnej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej” na stronie internetowej www.lgdkrasnik.pl nie zgłosił zamiaru realizacji  operacji własnej.