ZAPRASZAMY NA BEZPŁANTE SZKOLENIA

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej uruchamia nabór na bezpłatne szkolenia w Kraśniku :
* Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO
* Pracownik obsługi biurowej
* Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych z uwzględnieniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła
* Monter wentylacji i klimatyzacji

Punkt rekrutacyjny: Biuro LGD Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik

tel. 81 825 27 27
Po zakończeniu szkoleń gwarantujemy płatne staże