Spotkanie informacyjne dla pracodawców z naszego regionu

W dniu 13.06.2018r. Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej uczestniczyła w organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przy współudziale m.in. Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku spotkaniu dla przedsiębiorców. Spotkanie informacyjne dla pracodawców z naszego regionu zorganizowane zostało w ramach Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nasze Stowarzyszenie w ramach tego seminarium dotyczącego rozwoju przedsiebiorczości i przeciwdziałaniu bezrobocia przedstawiła możliwości finansowania działalności gospodarczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dostępnych za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej. Dziękujemy za możliwość udziału w spotkaniu i możliwość prezentacji naszego Stowarzyszenia.